доц. д-р Петър Игнатов, д.м.

акушер-гинеколог, специалист по фетална медицина

Завършил е висше образование в Медицински университет (МУ) в София, през 2003г.

Придобива специалност по акушерство и гинекология в МУ, София, през 2009г.

През 2012 година, след успешна защита на дисертационен труд на тема „Съвременни насоки в кардиотокографското изследване при бременност и раждане – квантитативна кардиотокография“, пред катедрата по акушерство и гинекология в МУ София, придобива образователна и научна степен доктор по медицина (Ph.D.).

От 2005 до 2016г. придобива следдипломни квалификации в областта на Фетална медицина, Ехокардиография, Доплер ултразвук, Кардиотокография и инвазивна Фетална хирургия в Англия, Франция и Германия.

От 2013г. до момента е лицензиран изследовател на Фондацията по Фетална Медицина (FMF) на Кралския колеж (King’s College) в Лондон, Великобритания, в сферата на комбиниран скрининг за хромозомни аномалии и Доплер ултразвук.

От 2020г. е главен асистент, а от 2021г. – доцент в катедрата по Здравни грижи на Факултет по Oбществено здраве в Медицински университет, София.

През 2023г. придобива следдипломна квалификация в областта на Медицинска Генетика и Имунология в Харвардския Университет (Harvard University), Бостън, САЩ.

Дипломи

Членства

в професионални организации:

повече

Информация

Има 20-годишен опит в областта на феталната медицина, акушерството и гинекологията, както и 7 години преподавателски стаж.

Автор е на една монография и три патента:

  • DDA (Diastolic Deceleration Area) – нов Доплеров показател за определяне състоянието на плода в трети триместър на бременността,
  • QSL Protocol (Quantitative Surveillance of Labor) и QDSP Protocol (Quantitative cardiotocography & Doppler Surveillance of Pregnancy),

както и на повече от 50 публикации, пленарни лекции, конгресни презентации и постери в международни и национални научни издания. Редактор е на едно практическо ръководство.

Има над 50 цитирания (включително в Cochrane collaboration, Lancet, American Journal of Obstetrics and Gynecology и др.) и е член на редакционните колективи на 13 международни научни издания.

Лектор и организатор на курсове за следдипломна квалификация в областта на феталната медицина, акушерството и гинекологията.

Създател е на компютърните експертни системи QSL (Quantitative Surveillance of Labour) и QDSP (Quantitative and Doppler Surveillance of Pregnancy) Protocol. Двете системи са първите в света напълно автоматизирани решения за наблюдение на състоянието на плода през бременността и по време на раждането.

През 2016г. основава медико-дентален център Ортогин, където оглавява сектора по фетална медицина и наблюдение на нормална и високорискова бременност.

Съучредител е на Българското дружество по медикаментозен аборт.

Създател е на фондация „Наука и иновации“ – организация с нестопанска цел, чиято цел е подпомагане при извършването на клинични проучвания, обучение, следдипломна квалификация, специализация и други дейности, свързани с индивидуалното академично развитие на млади учени.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue