оценка на риска от

ПРЕДТЕРМИННО РАЖДАНЕ

Основава се на комбинация от анамнестични данни, лабораторни изследвания, расова принадлежност, биометрични показатели (ръст и тегло), пушене и др. Резултатите се нанасят в специализиран компютърен софтуер, който изчислява крайния резултат от изследването.
Close-up image of physician and patient discusing anamnesis of young woman and asking for her symptoms
Анамнеза

Наличието на история за предтерминно раждане при предходни бременности е важно обстоятелство, което увеличава риска. От значение е в какъв срок на бременността е настъпило събитието, както и някои други анамнестични фактори. Важно е и дали бременността е постигната по естествен път или с помощта на инвитро методи.

Chemistry laboratory glassware, science laboratory research and development concept, flask, beaker, and test tubes with blue liquid water sample test, scientific test tubes equipment
Лабораторни изследвания

Съществуват специфични кръвни показатели, които още в първи триместър на бременността подсказват за наличието на повишен риск от преждевременно (предтерминно) раждане. Ранното им количествено определяне дава възможност за извършване на навременна профилактика и превенция.

FibronectinFin_30weeks_cmyk
Изследване на фетален фибронектин

Фибронектинът е нещо като лепило, което осигурява плътното прилепване на плацентата и околоплодните ципи към матката. Малки по площ отлепвания са първите индикации за заплашващо предтерминно раждане и могат да бъдат диагностицирани само чрез определяне концентрацията на фибронектин.

The doctor is recording the symptoms of the patient on the computer
Компютърен анализ на резултатите

Резултатите от описаните изследвания се въвеждат в специализиран компютърен софтуер, който изчислява индивидуализиран риск от предтерминно раждане за всяка конкретна бременност.

При евентуално наличие на повишен риск се предлага извършването на медикаментозна профилактика, която значително намалява вероятността от развитие на това усложнение.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue