QDSP PROTOCOL - КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ЗА

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЛОДА

Реализира в следните два последователни етапа:

Доплерово изледване

(Doppler Surveillance)

С помощта на ултразвуков апарат се изследва кръвотока в мозъка, сърцето и пъпната връв на плода.

Въз основа на Доплеровия принцип, може да се определи скоростта на кръвта в съдовете, като по този начин се установява дали има кислороден недостиг и/или анемия.

Получените данни се въвеждат в специализиран софтуер, който обработва резултатите и предоставя информация за моментното състояние на бебето.

Кардиотокография

(запис на тоновете на плода или т.нар. NST – non stress test)

Извършва се посредством акушерски монитор, който регистрира и записва сърдечната дейност на плода. Това става чрез поставяне на специални ултразвукови датчици върху корема на бременната жена.

Постъпващата информация се цифровизира и се изпраща към компютърен алгоритъм за анализ на резултатите, наречен квантитативна кардиотокография (QctgQuantitative cardiotocography), който е патентован и разработен въз основа на дисертационен труд и дългогодишни научни проучвания, проведени под ръководството на доц. Петър Игнатов, с участието на мултидисциплинарен екип от специалисти. 

Събраната информация от двете изследвания се обработва напълно автоматизирано и в реално време от специализиран софтуер – QDSP Protocol. Това дава възможост да се получи възможно най-обективна и точна оценка на моментното състояние на плода.

Какви са основните

предимства на системата?

* Използването на компютърна система с висока прецизност и ефективност е предпоставка за драстично намаление (до 50%) в броя на Цезаровите сечения, извършени поради неоснователни опасения за фетално страдание.

* Системата QDSP Protocol е в състояние да диагностицира кислороден недостиг при плода много по-рано от класическите методи.

* Пряко следствие от това е не само успешната превенция на повечето случаи с интраутеринна смърт на плода, но и значително намаляване на неврологични усложнения като ДЦП, аутизъм, забавена адаптация, когнитивни трудности и др.

Как беше досега?

Класическа кардиотокография (NST)

При класическата кардиотокография акушерския монитор регистрира и записва сърдечната дейност на плода, като получената информация се разпечатва на хартиен носител и наподобява електрокардиограмата при възрастните.

Така полученият запис трябва допълнително да бъде разчетен и интерпретиран от квалифициран специалист:

Поради наличието на големи вариации в начина, по който се разчитат резултатите от различни специалисти, методът е много неточен.

В резултат на това, често се извършват излишни Цезарови сечения (поради наличие на неоснователни опасения за фетално страдание) или не се предприемат навременни действия в случаи, при които има изразен кислороден недостиг.

Последното може да доведе до поява на гърчове, ДЦП, аутизъм и други неврологични усложнения при новородените.

Доплерово изследване на кръвотока на плода с ултразвуков апарат

При Доплеровото изследване се извършва анализ на кръвотока в мозъка, сърцето и пъпната връв на плода.
Така може да се получи много точна информация за състоянието на бебето, но само ако интерпретацията се извършва от висококвалифициран специалист:

Това невинаги е възможно, поради което диагностичните неточности са често срещано явление.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue