КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО

ФЕТАЛНА МОРФОЛОГИЯ

Представлява подробен анализ на структурата и функционалното състояние на всички органи и системи на плода, с цел да се отхвърлят евентуални отклонения от очакваното развитие и да се потвърди, че бременността се развива нормално. Препоръчва се при всяка бременност, независимо от възрастта на майката, начина на забременяване и дали бременността се определя като високорискова или не. 

Глава

Мозъчни структури (главен и гръбначен мозък), лице (носни кости, устни, небце)

Сърце

Анатомия на камерите и предсърдията, големи и малки кръвоносни съдове, хемодинамика, форма, размери и позиция на сърцето

Вътрешни органи

Бели дробове, черен дроб, стомах, диафрагма, бъбреци, пикочен мехур и др.

Какво се изследва?

Крайници

Устройство на дългите кости, длани и стъпала, пръсти (форма, брой)

Друго

Структура и позиция на плацентата, измерване на теглото на бебето, определяне на пола

3D/4D

Когато позицията на плода е подходяща, може да се направят вълнуващи снимки за семейния албум

Важна информация

КОГА СЕ

ПРАВИ?

Препоръчително  е прегледът „фетална морфология (анатомия)“ да се извърши три пъти през бременността – в периода между 11-13 гестационна седмица (ранна фетална морфология), 18-23, и 28-32 седмица (късна фетална морфология).

11-13 седмица

Това е т. нар. „ранна фетална морфология“, чиято цел е да предостави информация за евентуално наличие на големи анатомични дефекти, които биха били несъвместими с нормалния живот и развитие (липса на части от главния мозък, големи дефекти на сърцето, липса на крайници или части от тях и др.)

18-23 седмица

В този срок на бременността, органите на бебето са достатъчно развити, а размерите им позволяват задълбочено изследване на тяхното устройство и функция. Установява се позицията на плацентата, а полът се определя със 100% сигурност.

28-32 седмица

Някои заболявания и отклонения в нормалното развитие не могат да бъдат идентифицирани в 20-та седмица, тъй като се проявяват в по-късна бременност. Именно поради това, последната (късна) фетална морфология е от голямо значение. В този срок започва и проследяването на състоянието на бебето, посредством Доплерово изследване на кръвотока в мозъка, сърцето и пъпната връв.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue