д-р Петър Игнатов, д.м. е съосновател и съсобственик на Медико-Дентален Център Ортогин.

Акушер-гинеколог, специалист по Фетална медицина с 15 годишен трудов стаж. Основни сфери на интерес - биохичичен скриниг, фетална морфология, фетална ехокардиография, оценка на състоянието на плода, кардиотокография, Доплер ултразвук, имунология на бременността. Има дългогодишен опит в областта на лапароскопската хирургия, проследяване на високорискови бременности, водене на нормално раждане и Цезарово Сечение.

През 2012г., след успешна защита на дисертация на тема: "Съвременни насоки в кардиотокографското изследване при бременност и раждане - квантитативна кардиотокография" в Катедра по Акушерство и Гинекология на Медицински Факултет, Медицински Университет – София, придобива научно образователна степен "доктор по медицина - д.м. (Ph.D.)".

Създател е на QDSProtocol и QSLProtocol - компютърни експертни системи за мониториране на плода по време на бременността и раждането.

Общ брой публикации и научни изяви у нас и в чужбина - 30. Автор е на 1 монография и 1 патент.

Лицензиран изследовател на Fetal Medicine Foundation (FMF).

Персонален сайт: www.orthogyn.com/ignatov


д-р Теодора Йорданова е съосновател и съсобственик на Медико-Дентален Център Ортогин.

Специалист по ортодонтия, с 14 годишен трудов стаж.

Преподавател (асистент) в Катедра по Ортодонтия, Стоматологичен Факултет, Медицински Университет, София.

 

 

 

 

 


Проф. д-р Божидар Йорданов, д.м.н. е консултант в Медико-Дентален Център Ортогин.

Специалист по Ортопедична стоматология с ортодонтия, Обща стоматология и Дентална имплантология, с над 30 години трудов стаж. Заместник декан по Международна интеграция и чуждоезиково обучение, Стоматологичен Факултет, Медицински Университет, София. Заместник председател на Българската Асоциация по Орална Имплантология.

Общ брой публикации и научни изяви у нас и в чужбина - 107. Автор и съавтор в 4 монографии и учебници.

Лектор по Пропедевтика на Протетичната дентална медицина за студенти I и II курс и Клиника на Протетичната дентална медицина за студенти III, IV и V курс, обучение на български и английски език. От 2013 г. преподава на студенти в Предклиничния център по дентална медицина в Киасо, Конфедерация Швейцария и Новедрате, Италия, на английски език


Да живееш значи да се бориш, робът за свобода, а свободният за съвършенство” – Яне Сандански.

д-р  Костадин Темелков проявява професионални интереси в областта на ортодонтията и възстановителна дентална медицина.

Роден е на 30.10.1991 в град Сандански. Завършва средното си образование в НПМГ „ Акад. Л.Чакалов” гр. София  с профил „Химия и IT”. Дипломира се с отличие като лекар по дентална медицина във Факлутет по Дентална Медицина към Медицински Университет-София. 

Печели първо място на международния конгрес за медицински науки (ICMS 2015) в категория дентална медицина. Взема участие като презентатор в конгреса (ICMS 2016). Печели конкурса за обмен на студенти между ФДМ-София и UTHSC- College of Dentistry, Memphis, Tennessee USA. В периода 5 Септември-5 Октомври 2015 е на стаж в град Мемфис. Съавтор е на научна статия на тема „Ролята на Денталния лекар в Медицината на съня.”

Владее свободно английски език. . Непрофесионалните си интереси свързва с футбол, история и география.