ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА


Профилактични апарати


Лечебни снемаеми апарати

- лингвална пластинка
- функционално действащи апарати
- екстраорални апарати


Лечебни неснемаеми апарати

- фиксирана техника (брекети)
- фиксирани апарати за разширение
- на горна челюст - транспалатинална дъга, quad helix


Aпарати за бързо максиларно разширение – hyrax

ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ


Предпротетична ортодонтска подготовка


Лечение на пациенти с пародонтални проблеми


Фиксирана техника (брекети):

- метални
- естетични (сапфирени, керамични)
- лингвални


Лечение с алайнери