Диагноза и профилактика на ранна бременност

Периодът между 5-6 седмица е подходящ за първо посещение. При нормално-развиваща се бременност се визуализира ембрион със сърдечна дейност. Извършва се и оценка на плацентацията.


Превенция и профилактика на спонтанен аборт

Чрез използване на комбинирани имунологични и ултразвукови протоколи за наблюдение на ранна бременност (5-11 седмица), за последните 2 години постигнахме намаление в честотата на спонтанни аборти с около 12% (от 19.4 до 7.3).


Женска консултация

В нашия център се извършват всички рутинни (лабораторни, микробиологични, биометрични и др.) и високоспециализирани изследвания по време на бременността. Разполагаме със специализиран софтуер, който позволява създаването на база данни с индивидуално досие на всяка бременна.


Оценка на състоянието на плода - QDSP Protocol

Представлява интернет-базирано приложение, с помощта на което може да се изчисли рискът от наличие на фетално страдание през бременността. За целта се изполват данните от Доплер ултразвук на съдовета на плода и кардиотокографско изследване (NST - non stress test, или "запис на тоновете на плода"). QDSP Protocol online

Имунология на бременността

При проследаване на високорискови бременности и бременности след "ин витро", често се налага извършването на допълнителни изследвания като имунологичен скрининг, молекулни фактори на ангиогенезата (sFlt-1 и/или PLGF), скрининг за прееклампсия и др.


Превенция на предтерминно раждане

В последните години разработихме успешни протоколи за мониториране дължината на маточната шийка и превенция на инфекции на околоплодните обвивки. Това позволява значително намаление в случаите на заплашващо предтерминно раждане.


Раждане

МДЦ Ортогин работи в тясно сътрудничество с няколко специализирани болнични заведения, където нашите специалисти могат да осигурят провеждането на нормално раждане или раждане чрез Цезарово Сечение.
При водене на нормално раждане се използва
QSL Protocol. Това е интернет-базирано приложение за мониториране състоянието на плода по време на раждане.


*Разработените от нас QDSP и QSL Protocols са единствените компютърни експертни системи в света, които достоверно определят състоянието на плода през време на бременността и раждането.