Имплантатно протезиране:

  • Единични имплантатни реставрации
  • Частично обеззъбяване - дистално скъсена и прекъсната зъбна редица
  • Пълно обеззъбяване

Хирургична подготовка за имплантатно лечение – костна аугментация:

  • Направлявана костна регенерация
  • Повдигане на синусния под с латерален достъп
  • Костен блок-графтинг

Алтернативни клинични подходи за имплантатно протезиране без костна аугментация