Какво е ОПТИМА?

ОПТИМА е диагностичен пакет от ново поколение, включващ следните 7 изследвания:

 • Комбиниран скрининг за хромозомни заболявания
 • Ранна фетална морфология
 • Фетална ехокардиография (изследване на анатомията на феталното сърце)
 • Неинвазен ДНК-тест Harmony* на Roche, по гехнологията Ariosa cell-free DNA System (AcfS)
 • Оценка на риска от прееклампсия (високо кръвно налягане по време на бременност)
 • Оценка на риска от спонтанен аборт
 • Оценка на риска от преждевременно раждане

* Тестът включва диагноза на Тризомия 21 (синдром на Даун), Тризомия 18 (синдром на Едвардс), Тризомия 13 (синдром на Патау), диагноза на генетични заболявания, свързани с половите хромозоми, определяне на пола на плода, както и диагностициране на 22q11.2 микроделеция (синдром на ДиДжордж)

Според най-голямото и реномирано научно проучване извършвано досега, Harmony
е най-точният пренатален неинвазивен ДНК-тест.Какво е новото в този пакет?

 • ОПТИМА предоставя безпрецедентна възможност за постигане на максимална точност при изследването на плода и майката, което е предпоставка за ранно диагностициране на най-тежките фетални заболявания, както и превенция, профилактика и лечение на повечето усложнения по време на бременност

 • Феталната ехокардиография много рядко се извършва в края на първи триместър. В пакета ОПТИМА това изследване винаги е включено

 • Оценката на риска от спонтанен аборт се извършва по методика, разработена от нашите специалисти и се предлага единствено в Медицински Център ОртогинКакви са предимствата на ОПТИМА?

 • Възможността да получите всички иброени изследвания в рамките на около 60 минути, без да се налага да посещавате различни медицински заведения и специалисти

 • Цената на всички 7 изследвания в диагностичния пакет ОПТИМА е 1500лв.**

** Тази стойност е значително е по-ниска от цената, на която се предлагат повечето неинвазивни ДНК-тестове в България, със същия обхват (тризомия 21, 18 и 13, болести свързани с половите хромозоми, избрани микроделеции и определяне пола на плода) - между 1700 и 2300лв.

Когато и останалите изследвания, като фетална морфология, скрининг за прееклампсия и др., бъдат допълнително извършени от различни специалисти, обикновено общата сума надхвърля 2000лв.

Необходимо ли е да правя кръвни изследвания?

Да, кръвните изследвания са неразделна част от ОПТИМА. Можете да ги направите в:

 • Медицински Център Ортогин, по време на Вашия преглед
 • Клон на лаборатория Цибалаб в София и страната*

* Ако изберете да направите изследването в Цибалаб, съветваме Ви да свалите това направление, където необходимите изследвания са подробно описани.Кога става готов резултатът от изследванията?

 • Резултатите от изследването ранна фетална морфология и фетална ехокардиография се получават веднага

 • Резултатите от комбинирания скрининг за хромозомни заболявания, както и оценката на риска от прееклампсия, спонтанен аборт и преждевременно раждане се изготвят до 2 дни след Вашия преглед

 • Резултатът от Harmony теста се получава от 7 до 10 календарни дни след прегледаКак да си запиша час?

Можете да си запишете час като се обадите на тел. 0890 518 036, или като използвате електронната ни система.