София, ж.к. Бъкстон, ул. "Белмекен" 2А
+359 890 518 036 - фет. медицина, АГ | +359 888 226 360 - ортодонтия

Биохимичен скрининг

видео

Скрининг в 11-13 седмица
Кога? Как? Къде? 

Във връзка с многото въпроси, които нашите пациенти ни отправят, създадохме поредица от информационни видеа, посветени на специализираните ултразвукови изследвания през бременността. Първото е посветено на скрининга в 11-13 седмица.

Ако желаете да научите още, моля, прочетете информацията по-долу.

Биохимичният скрининг (БХС) в 11-13 седмица се извършва в съответствие с методика, предложена и внедрена в медицинската практика от Fetal Medicine Foundation (FMF), London, UK.

Всички специалисти по фетална медицина в ОРТОГИН са лицензирани/сертифицирани от FMF и са притежатели на актуален годишен одит. 

Скринингът се състои от две части – обстоен ултразвуков преглед, при който се изследват няколко маркера (описани по-долу) и количествено определяне на две вещества в кръвта на бременната – бета фракция на човешкия хорионгонадотропен хормон (ЧХГ) и т. нар. плазмен плацентарен протеин (PAPP-A).

Измерване на нухална транслуценция (шийна гънка)

“Шийната гънка” представлява струпване на течност в тилната област на плода, която може да се наблюдава с ултразвук между 10 и 14 седмица от бременността. Установено е, че в 80% от случаите със синдром на Даун, този показател е силно увеличен (> 3мм).

В техническо отношение, измерването на нухалната транслуценция е най-сложната част от БХС, тъй като за целта е необходимо да са изпълнени множество изисквания и критерии за позицията на плода, както и за качеството на образа.

Наличие или липса на носна кост

Установено е, че назалната кост липсва в 67% от случаите със синдром на Даун (тризомия 21), в 57% при синдром на Едвардс (тризомия 18), в 32% при синдром на Патау (тризомия 13) и в 9% при синдром на Търнър.
За правилното визуализиране и измерване на носната кост важат същите изисквания, както при нухалната транслуценция.

Измерване на лицев ъгъл

Лицевият ъгъл се образува от пресичането на линията, която минава по горната повърхност на твърдото небце и достига до предния ръб на максилата (горна челюст), с линията, която свързва челната кост и предния ръб на максилата.
Нормалните стойности на лицевия ъгъл са от 76 до 84°, в зависимост от гестационния срок.
В около 50% от случаите с тризомия (21, 18 и 13), ъгълът е увеличен.

3D/4D

Понятието „3D/4D” не е синоним на скрининг или фетална морфология.
Всички изброени по-горе анатомични структури се визуализират посредством 2D режим.
3D/4D не е задължителна, нито дори необходима част от изследването „фетална морфология“.
В някои случаи, то може да допринесе за изясняване на определени находки и/или да подпомогне поставянето на правилната диагноза.
Най-често обаче, 3D/4D се използва за да може бременната жена да придобие представа за облика на своето бебе, преди да се е родило.

Видео
Доплерово изследване на кръвотока в ductus venosus

Ductus venosus е малък кръвоносен съд, който свързва пъпната вена с долната празна вена на плода. Чрез него се доставя кислород в мозъка и сърцето на плода. Изследването на кръвотока в този съд представлява съществена част от биохимичния скрининг, като същевременно изисква задълбочени познания в областта на доплеровото изследване и техническите параметри на ултразвуковия апарат.
Отклонения във формата на получените комплекси понякога се свързват с наличие на генетични дефекти, сърдечни аномалии и/или интраутеринна смърт на плода.

Наличие или липса на “трикуспидална регургитация”

Трикуспидалната клапа разделя десните камера и предсърдие във феталното сърце. Нормално кръвта се движи в посока от предсърдията към камерите. Понякога се наблюдава движение на кръвта в обратна посока. Ако скоростта на този обратен кръвоток е по-голяма от 60см./сек., е налице регургитация.
В 55% от случаите с регургитация се касае за Даун синдром, а в 30% – за синдром на Едвардс или Патау. Често това е маркер и за сърдечен дефект.

Други маркери

Биохимичният скрининг неизменно включва и извършването на ранна фетална морфология. В тази връзка се изследват всички органи и системи на плода – мозък, сърце, бъбреци, крайници, както и плодните придатъци – плацента и пъпна връв.
С около 60-70% сигурност, полът на плода може да се определи още в рамките на това изследване.
В повечето случай може да се направят и първите 3D снимки.

Скрининг за прееклампсия посредством Доплерово изследване на маточните артерии

Това изследване не е задължителна част от биохимичния скрининг. То обаче е силно препоръчително, тъй като още в този ранен срок може да се изчисли рискът от прееклампсия (високо кръвно налягане по време на бременността).
Един от начините за това е да се измери съпротивлението на кръвотока в маточните артерии. Когато в едната или двете артерии, съответните индекси са повишени, се касае за висок риск.
В тези случаи, можем да започнем своевременна профилактика и да предотвратим изявата на разгърнатата клинична картина на заболяването, по-късно през бременността.

Ново в ОРТОГИН!

12-16 гестационна седмица

Прочетете повече