София, ж.к. Бъкстон, ул. "Белмекен" 2А
+359 890 518 036 - Фет. медицина, АГ | +359 888 226 360 - Ортодонтия

ОПТИМА

Най-сигурното начало на бременността

ОПТИМА е пакет от 7 изследвания, които са подбрани така, че да се постигане максимална точност при изследването на плода и майката, което е предпоставка за ранно диагностициране на най-тежките фетални заболявания, както и превенция, профилактика и лечение на повечето усложнения по време на бременност.

Неинвазивният ДНК тест Harmony, (считан за най-точен в света в момента)**, комбинирания скрининг за хромозомни аномалии, ранната Фетална анатомия и феталната ехокардиография взаимно се допълват и представляват надежден комбиниран метод за ранна диагноза на генетични и негенетични заболявания.

Оценката на риска от спонтанен аборт се основава на иновативна методика, разработена от специалистите на Ортогин. Тя е световна новост, като приложението й в клиничната практика в последните шест години позволи статистически значимо да се намали броя на спонтанните аборти – от 19.4% до 7.3%*.

Оценката на риска от прееклампсия (високо кръвно налягане по време на бременност) дава възможност да се предприеме адекватна профилактика и превенция на това усложнение, поради което при бременностите преминали такъв скрининг, прееклампсия практически не се среща.

Благодарение на голямата точност, с която се характеризира оценката на риска от предтерминно раждане, това усложнение много рядко се наблюдава в съвременната практика.

* sFlt-1: нов маркер за оценка на риска от спонтанен аборт в първи триместър на бременността. Акушерство и гинекология 2015;54(Suppl.2-2):48-52.
** Cell-free DNA Analysis for Noninvasive Examination of Trisomy. April 23, 2015

N Engl J Med 2015; 372:1589-1597; DOI: 10.1056/NEJMoa1407349

Запазване на час за ОРТИМА

На телефон 0890 518 036 или чрез електронната ни система:

Често задавани въпроси

Какви са предимствата на това изследване?

Едно от предимствата на ОПТИМА е възможността да получите всички изброени изследвания в рамките на около 30-40 минути, без да се налага да посещавате различни медицински заведения и специалисти.

Цената на всички 7 изследвания в диагностичния пакет (1500лв.) е значително е по-ниска от цената, на която се предлагат повечето неинвазивни ДНК-тестове в България, със същия обхват (тризомия 21, 18 и 13, болести свързани с половите хромозоми, избрани микроделеции и определяне пола на плода) – между 1600 и 2300лв.

Когато и останалите изследвания, като фетална морфология, скрининг за прееклампсия и др., бъдат допълнително извършени от различни специалисти, често работещи в различни центрове, общата сума би надхвърлила 2000лв.

Кога ще бъдат готови резултатите?

Резултатите от повечето изследвания включени в пакета се получават в момента на изследването.

Единствено резултатът от неинвазивния ДНК тест се изчаква между 10 и 14 дни.

Необходими ли са кръвни изследвания?

Кръвните изследвания са неразделна част от ОПТИМА.

Необходимо е да бъдат направени един или два дни преди прегледа в Ортогин, за да може резултатът да бъде получен възможно най-бързо.

Поради тяхната висока специфичност е необходимо да ги направите в някой от клоновете на лаборатория Цибалаб, в София и страната.

Препоръчваме Ви да си свалите направлението за това изследване, където необходимите изследвания са подробно описани:

Направление