София, ж.к. Бъкстон, ул. "Белмекен" 2А
+359 890 518 036 - фет. медицина, АГ | +359 888 226 360 - ортодонтия

Фетална морфология

Прегледът фетална морфология се извършва между 18 и 23 гестационна седмица. Препоръчва се при всяка бременност и включва задълбочен анализ на всички органи и системи на плода, с цел да се отхвърлят евентуални отклонения от нормалното им развитие и да се потвърди, че бременността се развива нормално.

Серия фетална медицина

Изследване на фетална морфология в 18-23 седмица

В Ортогин, изследването се извършва от д-р Петър Игнатов – сертифициран специалист, с дългогодишен опит в областта на феталната медицина.

Повече

Защо е важно това изследване?

В периода около 20-та седмица вътрешните органи и крайниците на плода изглеждат по същия начин, както при възрастните. Това позволява извършването на задълбочен анализ на тяхното устройство (анатомия) и функция (физиология):

Глава на плода

Форма на мозъчния череп
Анатомия на мозъчните структури

Главният мозък е един от най-сложните органи в тялото и затова изисква особено внимание

Анатомия на лицето

Оглед на профила и носната кост, очни кухини, горна/долна устна и твърдо/меко небце

Гръдна кухина

Извършва се оглед на формата и размера на белите дробове, тимус и диафрагма, както и на големите кръвоносни съдове – аорта, долна празна вена, оценка на венозната съдова система

Сърце

Форма, размери, позиция и ориентация на сърцето
Четирите кухини на сърцето

Ляв и десен изходящ тракт
Големите съдове, аортна дъга, аортна и пулмонална клапа

Венозна система
Кръвоток през сърдечните кухини, клапи и съдове

Опорно-двигателен апарат

Мозъчен и лицев череп, гръбначен стълб, гръден кош и ребра

Кости на горен и долен крайник (в това число кости на дланите, ходилата и пръстите)

Ориентация на стъпалата спрямо подбедриците, тазови кости

Коремна кухина, малък таз и ретроперитонеално пространство

Стомах, черен дроб и слезка
Бъбреци и бъбречни артерии
Коремна стена, инсерция на пъпната връв, пикочнен мехур и пъпна артерии
Определяне на пола

3D/4D

3D/4D е специален режим за визуализация, който може да допринесе за изясняване на определени находки и/или да подпомогне поставянето на правилната диагноза.
3D/4D се използва и за да може бременната жена да придобие представа за облика на своето бебе, преди да се е родило (фотореалистично изображение).

Плодни придатъци

Извършва се оглед на пъпната връв (дължина, разположение, брой съдове, инсерция), плацента (разположение, състояние, зрялост), както и определяне на количеството околоплодна течност

Матка

Щателен оглед на маточна стена с цел откриване на миомни възли или други патологични образувания

Измерване дължината на маточната шийка

Чрез това измерване се определя риска от предтерминно раждане

Определяне на размера на плода

С помощта на тези параметри се определя прогнозното тегло на плода.

– обиколка на главата (Head Circumference – HC)
– диаметър на главата ( Biparietal Diameter – BPD)
– коремна обиколка (Abdominal Circumference – AC)
– дължина на бедрената кост (Femur Length – FL)

Полученото прогнозното тегло се сравнява с нормалните стойности за съответната възраст (изразени графично чрез т. нар. „номограми“), като по този начин се определи дали плодът нараства с нормални темпове или избързва/изостава в развитието си.