София, ж.к. Бъкстон, ул. "Белмекен" 2А
+359 890 518 036 - фет. медицина, АГ | +359 888 226 360 - ортодонтия

Elementor #1927

Отговор на този въпрос можем да получим като използваме две изследвания – Доплер ултразвук и кардиотокография.
Доплеровото изследване е разновидност на ултразвуковото изследване, с помощта на което може да се анализира кръвотока в мозъчните съдове на плода и съдовете на плацентата. Събраната по този начин информация позволява да се оцени моментното състояние на плода, както и дали Вашето бебе страда от недостиг на кислород. Препоръчително е да се извършва на всеки две седмици в последния триместър на бременността.
Феталната кардиотокография (по-известна като запис на сърдечните тонове на плода или NST – non stress test) е изследване, посредством което може да се установи с какви компенсаторни възможности разполага плода за справяне с евентуални стресови ситуации, породени най-вече от кислороден недостиг (хипоксия). Кислороден недостиг може да възникне следствие на притискане или увиване на пъпната връв, проблеми с плацентата, възпалителни процеси в матката и др. Тъй като изброените проблеми може да възникнат във всеки момент, желателно е запис на тоновете да се извършва всяка седмица от последния триместър на бременността (след 28-30 гестационна седмица).
В обобщение може да се каже, че Доплерът сложи за диагностика на кислороден недостиг, а кардиотокографията (запис на тоновете) дава информация за това, дали бебето може да издържи още известно време в матката или е необходимо да се предприеме спешно родоразрешение.
Ето защо, Доплерът и кардиотокографията (запис на тоновете) са двете страни на една и съща монета и е силно препоръчително да се извършват съвместно, по схема която е приложена към този пост.
Ако раждането не е настъпило до достигането на термина, схемата за проследяване се променя по следния начин: Доплерово изследване се извършва на всеки 3 дни, а запис на тоновете – ежедневно.
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *