Вече функционира нашата електронна система за записване на часове за преглед. Можете да я използвате като алтернатива на посочения телефон (за кабинета по фетална медицина и АГ).
Необходимо е да въведете двете си имена, телефон за връзка и е-мейл адрес, както и да изберете ден и час за желания от Вас преглед. Системата ще Ви предложи само свободните часове, като автоматично скрива вече заетите. След като попълните необходимата информация, ще получите потвърждение по електронната си поща.