В началото на месец Април, 2016 год. отвори врати Медико-Дентален Център Ортогин.

Името на центъра произлиза от комбинация между ортодонтия и гинекология. Думата гинекология е използвана в по-общ смисъл (от гръцки gyne - жена, logos - наука). Разбира се, основен субект на нашите грижи е жената във всички възрасти, но в Ортогин особено внимание отделяме и на бременността. Феталната медицина е един от най-бързо развиващите се клонове в медицината, а за нашия екип - и един от най-интересните. Затова и стремежът ни е да превърнем този център в място, където добре познатите и доказани медицински практики се прилагат паралелно с нови, съвременни методи за диагностика и лечение.


В контекста на написаното, женската консултация е друг важен акцент в дейността ни. Специалистите, работещи в нашия център имат дългогодишен опит в проследяването на нормални и високорискови бременности, както и на бременности, постигнати посредством методи за асистирана репродукция. Това е основна предпоставка за предоставянето на една наистина качествена медицинска услуга, но не е достатъчно. Ние добре разбираме, че бремената жена трябва да може да се чувства спокойна и да не мисли за това, какви изследвания трябва да си направи, какви прегледи предстоят и кога трябва да бъдат извършени. Освен това, тя трябва да има възможност да зададе всички въпроси, които я вълнуват и да получи изчерпателни отговори в спокойна, приятелска обстановка.


Екипът от специалисти на МДЦ Ортогин извършва пълен набор от профилактични гинекологични изследвания, консервативно и/или оперативно лечение на заболяванията на женската полова система.

 

Значителна част от дейността на Медико-Дентален Център Ортогин е съсредоточена в областта на денталната медицина и по-конкретно - ортодонтия и имплантология.

При нас се лекуват деца от различни възрасти. Работата с най-малките ни пациенти е свързана с редица предизвикателства. При първите посещения е необходимо е да спечелим доверието им и да им помогнем да преодолеят страха си от стоматологичния стол и всевъзможните машини и инстументи. Често, ортодонтът е първият стоматолог, с когото децата се срещат и на него се пада нелеката задача да ги предразположи, за да получи необходимото съдействие от тяхна страна.
При по-големите деца има възможност за изработка на индивидуализирани апарати с персонажи от любими детски филми, герои от компютърни игри и др. Последното е важна предпоставка за добри резултати, тъй като успешният завършек на ортодонтското лечение изисква решимост от страна на родителите и търпение от страна на пациента.


Работата ни с възрастни пациенти (със завършен скелетен растеж) също не е лишена от предизвикателства. Една от причините е, че се изисква постоянство, а в забързаното ни ежедневие е трудно да спазваме предварително уговорения график на контролни прегледи, хранителен и хигиенен режим. С напредване на възрастта се появяват съпътстващи системни и локални заболявания, което често допълнително затруднява ортодонтското лечение. Затова, нашият център работи в тясно сътрудничество със специалисти от други стоматологични области - хирургия, терапия, пародонтология и др.