София, ж.к. Бъкстон, ул. "Белмекен" 2А
+359 890 518 036 - фет. медицина, АГ | +359 888 226 360 - ортодонтия

ФЕТАЛНА МЕДИЦИНА

Биохимичен скрининг в 11-13 седмица

Най-важното изследване по време на бременността, целящо да определи рисковете от наличие на тежко генетично заболяване.

Инвазивни изследвания – амниоцентеза/хорион-биопсия

С инвазивно изследване може да се изясни дали плодът е засегнат от генетична аномалия.

Фетална анатомия в 18-23 седмица

Посредством това изследване могат да се установяват анатомични дефекти, които не са непременно свързани с генетични синдроми.

Фетална ехокардиография

Подробно ултразвуково изследване на феталното сърце е необходимо при всяка бременност, тъй като повечето значими генетични и негенетични заболявания често засягат този орган.

Фетална анатомия в 28-32 седмица

В този срок на бременността могат да се диагностицират заболявания, който преди това не са били проявени. Освен това, може да се определи състоянието на плода, чрез Доплерово изследване на кръвотока в мозъка и пъпната връв.

Динамично проследяване на състоянието на плода

Динамичното проследяване на състоянието на плода е необходимо, за да се разпознае навреме евентуално фетално страдание и/или да се избере точният момент за родоразрешение. Осъществява се чрез комбинация от Доплерово изследване и кардиотокография (запис на тоновете на плода).