София, ж.к. Бъкстон, ул. "Белмекен" 2А
+359 890 518 036 - фет. медицина, АГ | +359 888 226 360 - ортодонтия

Фетална морфология

Прегледът „фетална морфология“ обичайно се извършва между 18 и 23 гестационна седмица.
При по-слаби жени може да се осъществи и по-рано, а при по-пълни е възможно да се наложи провеждането му около 24г.с.

Изследването се състои от 3 части – измерване на четирите основни биометрични показателя на плода (фетална биометрия), оценка на анатомията (морфологията) на плода и оглед на плодните придатъци (околоплодна течност, плацента), матката и яйчниците.

Глава на плода

Обикновено, изследването започва с оглед на лицевия и мозъчния череп на плода:

Форма на мозъчния череп
Мозъчни стомахчета и хороиден плексус (plexus choroideus)

Действа като филтрираща система, премахваща метаболитни отпадъци и чужди вещества.

Понякога се наблюдават кисти на plexus choroideus. В случай, че не се откриват други анатомични особености или отклонения от нормата в другите органи на плода, тези кисти се определят за т. нар. „мек маркер“.*

Cavum septi pellucidi

Структура в мозъка, наличието на която предполага правилно развитие на части от централния и целия фронтален мозъчен дял

Corpus callosum

Най-голямото струпване на бяло мозъчно вещество в мозъка, осъществяващо връзките между двете полукълба

Оглед на задна черепна ямка

Включва измерване на транс-церебеларния диаметър, cisterna magna и дебелината на нухалната гънка

Анатомия на лицето

Оглед на профила (когато е възможно) и носната кост, очни кухини, горна/долна устна и твърдо/меко небце

* мек маркер – това е ултразвукова находка, която увеличава риска от наличие на сериозно заболяване с около 1-2 процента. При наличието на два меки маркера, рискът нараства до около 10%.

Гръдна кухина

Извършва се оглед на формата и размера на белите дробове, тимус и диафрагма, както и на големите кръвоносни съдове – аорта, долна празна вена, оценка на венозната съдова система

Фетална ехокардиография

Извършва се визуализация и оценка на:

Форма, размери, позиция и ориентация на сърцето

“Често, наличието на хромозомни аномалии води до промяна в позицията на сърцето и сърдечната ос

Четирите кухини на сърцето

наличие на две предсърдия и две камери, както и на предсърдно-камерни клапи митрална и трикуспидална клапа)

Ляв и десен изходящ тракт

Задължителна част от изследването, поради значението им за диагноза на тежки структурни дефекти

Големите съдове, аортна дъга, аортна и пулмонална клапа

Венозна система

пулмонални вени, ductus venosus, портална венозна система и др.

Кръвотока през сърдечните кухини, клапи и съдове

Опорно-двигателен апарат

Мозъчен и лицев череп, гръбначен стълб, гръден кош и ребра

Кости на горен и долен крайник (в това число кости на дланите, ходилата и пръстите)

Ориентация на стъпалата спрямо подбедриците, тазови кости

Коремна кухина, малък таз и ретроперитонеално пространство

Стомах, черен дроб и слезка

наличие, форма, размери и местонахождение

Бъбреци и бъбречни артерии

Често, при огледа на бъбреците се установява едностранна или двустранна пиелектазия (уголемяване на бъбречните легенчета). В случай, че не се откриват други анатомични особености или отклонения от нормата в останалите органи на плода, пиелектазията се определя за „мек маркер“*

Коремна стена, инсерция на пъпната връв, пикочнен мехур и пъпна артерии
Определяне на пола

мек маркер – това е ултразвукова находка, която увеличава риска от наличие на сериозно заболяване с около 1-2 процента. При наличието на два меки маркера, рискът нараства до около 10%.

3D/4D

Понятието „3D/4D” не е синоним на „фетална морфология“.
Всички изброени по-горе анатомични структури се визуализират посредством 2D режим.
3D/4D не е задължителна, нито дори необходима част от изследването „фетална морфология“.
В някои случаи, то може да допринесе за изясняване на определени находки и/или да подпомогне поставянето на правилната диагноза.
Най-често обаче, 3D/4D се използва за да може бременната жена да придобие представа за облика на своето бебе, преди да се е родило.

Плодни придатъци

Извършва се оглед на пъпната връв (дължина, разположение, брой съдове, инсерция), плацента (разположение, състояние, зрялост), както и определяне на количеството околоплодна течност

Матка

Щателен оглед на маточна стена с цел откриване на миомни възли или други патологични образувания, 
оценка на кръвотока в съдовете, кръвоснабдяващи матката (маточни артерии) – Доплерово изследване

Измерване дължината на маточната шийка

Чрез това измерване се определя риска от предтерминно раждане

Яйчници

форма, размери, структура

Биометрични показатели на плода
(фетална биометрия)

– обиколка на главата (Head Circumference – HC)
– бипариетален диаметър ( Biparietal Diameter – BPD)
– коремна обиколка (Abdominal Circumference – AC)
– дължина на бедрената кост (Femur Length – FL)

С помощта на тези параметри се определя прогнозното тегло на плода.

Повечето съвременни ултразвукови апарати автоматично съпоставят прогнозното тегло с нормалните стойности за съответната възраст (изразени графично чрез т. нар. „номограми“), като по този начин може да се определи дали плодът нараства с нормални темпове или избързва/изостава в развитието си.