София, ж.к. Бъкстон, ул. "Белмекен" 2А
+359 890 518 036 - фет. медицина, АГ | +359 888 226 360 - ортодонтия

COVID-19 и спонтанен аборт

COVID-19 и спонтанен аборт

Ново проучване, публикувано преди няколко дни в American Journal of Obstetrics and Gynecology (AJOG) показва, че заразяването със SARS-Cov-2 не води до повишен риск от спонтанен аборт в първи триместър на бременността. 
 
Тук можете да се запознаете с резюмето на проучването, а по-долу е включен линк към оригиналната публикация.
 

ПРЕДШЕСТВАЩО СЪСТОЯНИЕ:

Болестта, причинена от тежкия остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-Cov-2) е наречена коронавирусна болест (COVID-19) и през 2020г. е класифицирана като глобална пандемия. Доказателствата свързани с въздействието на коронавирусната болест върху бременността са ограничени до втори и трети триместър, докато данните за първия триместър са оскъдни.

Много вирусни инфекции могат да навредят на плода по време на първия триместър и дали SARS-Cov-2 e сред тях, до скоро беше неизвестно.

ЦЕЛ:

С това проучване се оценява дали SARS-Cov-2 е рисков фактор за аборт през първия триместър на бременността.

ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:

Между 22 февруари и 21 май 2020 г. е проведено клинична проучване в болница Св. Анна, Торино – сред бременни жени в първия триместър. Общата честота на коронавирусна болест е сравнена между групата на жените със спонтанен аборт (първа група – 100 жени) и групата на жените с продължаваща бременност (контролна група – 125 жени). Настоящата или прекарана инфекция се определя чрез откриване на SARS-Cov-2 от назофарингеален тампон и имуноглобулин G и имуноглобулин М (антитела срещу SARS-Cov-2) в кръвна проба.

РЕЗУЛТАТИ:

От 225 жени, 23 (10,2%) са имали положителен резултат от теста за SARS-Cov-2. Няма разлика в честота на COVID 19 в първа група (11/100, 11%) и контролите (12/125, 9,6%). Логистичния регресионен анализ потвърждава, че COVID 19 не е независим предиктор за ранна загуба на бременност (коефициент на шансовете – Odds ratio = 1,28; доверителен интервал – CI = 0.53-3.08). Свързаните с COVID 19 симптоми в първия триместър са били треска, аносмия, кашлица, артралгия и диария; няма случаи на пневмония или прием в болница поради тежка коронавирусна болест. Няма разлика в честотата и тежестта на симптомите между 2-те групи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Не се установява статистически значима връзка между наличието на COVID-19 и спонтанен аборт; общата честота на инфекцията не се различава между жени със спонтанен аборт и жени с продължаваща бременност. COVID 19 изглежда има благоприятно протичане и прогноза при майката в началото на бременността, също както и през второ и трето тримесечие.

Никоя част от текстовете публикувани в този сайт не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без изричното писмено съгласие на МДЦ Ортогин.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *